2020 is on! – info

2020 is on! – info

VI er godt igang med 2020. Hvem får spille kamper, hvor og hvorfor? Hvorfor får jeg det ikke helt til?

VI er godt igang igjen, med en fantastisk og forsterket gjeng.

Siden oktober har vi økt fra 37 til 49-50 spillere. Dette er utrolig sjeldent på dette nivået og i denne aldersgruppen.

Vi ligger et sted mellom 39-44 spillere på treningene. Med mindre kamper eller annet spesielt er på gang.

Av alle miljøer en 15åring i Hinna bydel kan havne i – er vi fortsatt overbevist om at fellesskapet vårt er det beste!

Årets første tester er unnagjort – for de fleste.

Spillere inn/ut

Vi har mistet Ola og Fredrik, som vi ønsker lykke til videre i Viking og på kretslag. Selvsagt er det litt trist å miste 2 gutter som har vært med oss i 10 år. Samtidig må vi klappe oss på skuldra og si at vi har et miljø, der det er mulig å utvikle spillere til kretslagsnivå. Vi håper de lykkes! Når vi har blitt bedre enn Viking, er Ola og Fredrik hjertelig velkomne tilbake igjen 😉

Etter at Vaulen skrantet i fjor høst og laget ble nedlagt, har de fleste guttene kommet over til oss. Toatalt 13 spillere er kommet fra Vaulen. Mange av disse «gjør comeback», da de opprinnelig begynte i Hinna for 10 år siden. Noen mellomår i Vaulen 🙂

Håkon er igang igjen etter skade i høst. Bra.

I tillegg er det en spiller fra lokal klubb som trener med oss nå og muligens blir Hinnagutt iløpet av de neste ukene? Vi vet at det også finnes andre gutter som vurderer oss. Det betyr at vi har et godt rykte. Det er mange som vet at vi har et fantastisk miljø med kjekke gutter. Derfor er vi attraktive for spillere som ønsker å ta et steg opp, eller bytte miljø. Guttene skal ha skryt for det.

Trening vs kamper.

Alle som gjør en innsats og trener regelmessig hos oss, får spille kamper.

Kriteriet for å tas ut til kamp, er at en har vært på minst 5 av 12 siste treninger. Eller minst 3 av de 4 siste treningene.

Innsats på trening vil også kunne påvirke noe her.

Nivåinndeling / Seriespill

Gutter 15 er slått sammen med gutter 16 fra 2020. (med unntak av G15-elite.)

Nivåene vil være circa som dette:

  1. G16 elite
  2. G15 elite / G16 1.div.
  3. G16 2.div.
  4. G16 3.div.

Hinna 1 stiller i G15-elite.

De 10 beste 15-årslagene i Rogaland spiller i G15-elite.

Her bør man altså være blant de 100 beste av 2500 fotballgutter i Rogaland, for å kunne levere varene.

Hinna 2 spiller i G16. 2. divisjon.

«Hovedlaget vårt» spiller altså på nivå 3 av 4 nivåer. Vi er et av topplagene der. Og da sier det seg selv at det langt ifra alle spillerne våre som er øvet nok til å levere gode prestasjoner på det nivået. Dette vil for mange være veldig vanskelig å forstå. Både spillere og foresatte. Vi skal altså være i toppen i 2. div. Heldigvis har vi mange flinke gutter. Og nå når vi har fått inn etpar forsterkninger i gruppa, vil vi få enda flere gode. Det krever at guttene jobber godt på trening, og alltid forsøker å være den beste utgaven av seg selv. 

For noen spillere, kan det være mangel på følsomhet i førstetouch. For noen vil det være manglende løpsstyrke. For andre er det manglende spilleforståelse / evne til å spille ball og gjøre medspillere bedre. Osv. Alle har noe å jobbe med. Uansett nivå. så det er bare å bruke ball og bane så ofte som mulig.

 Hinna 3 spiller i 3. divisjon.

«Breddelaget vårt» spiller på nivå 3. Vi er sannsynigvis et helt middels lag. Terskelen for å være med her er lav. Men vi har sagt at man må ha et visst treningsoppmøte for å få spille kamp. Selv om dette er et breddtilbud, skal vi ikke være en «jallaklubb», der spillere tenker at de kan bare spille kamper, uten å være med på fellesskapet på trening.

Breddelaget spiller 11er-fotball. Dette gjør det litt tøffere for spillere med manglende løpsstyrke å henge med. Hel bane kontra halv ifjor.  GUttene må dekke større rom.. For spillere med dårligere touch er dette en ekstremt god læingsarena der man får litt bedre tid enn i 2. div.

Hinna 3 er på et vis kvalifiseringsarenaen for å spille på Hinna 2. Trener man godt og er blant dem som utmerker seg på Hinna 3, er muligheten større for spill også på Hinna 2.

Som man kanskje skjønner av beskrivelsen over, så er nivå 3 laget utrolig nyttig både for breddespillere uten ambisjoner, som har planer om å trene minst mulig, men ikke minst for spillere som ønsker å spille kamper for Hinna 2.

Heldigvis er Hinna 3 et lag mange har lyst å spille på. Flere skjønner at dette er et kjekt sted å være. Både 1 og 2-lagsspillere.

Dessverre er det noen som tror det er et nederlag å bli valgt ut på Hinna 3. Det er det selvsagt ikke. Det er en mulighet. Spillere som leverer kjempeinnsats her, har mye større sjanse til å starte Hinna 2 kamper.

Dermed er det kanskje ikke så lurt å takke nei til Hinna 3 – kamp kl. 1830., f.eks. pga konfundervisning som er ferdig 1730……..

Antall treninger og antall kamper.

Det er garantert noen som synes vi har for stort fokus på førstelaget. Det er ikke til å unngå. Og det burde stått i en stillingsinnstruks for alle trenere at nå når du velger å bruke en stor del av fritiden din på Hinna gutter 2005, må du forvente at du i større eller mindre perioder vil bli  mislikt, og kanskje motarbeidet av flere foreldre. Dette er vi fullt klar over og forsøker å gi vårt ytterste allikevel.

Vi krysser alltid av de som er på trening. De som ikke er der, får ikke kryss. Med mindre vi vet at de er på kamp eller hospitering.  Syke/skadde spillere får også kryss om de stiller på trening. Mange har egentreningsøvelser de kan gjøre på siden, eller styrkerommet.

Det er tillatt å bruke 5 spillere fra annet Hinnalag på kampene. I fjor var vi nædt å låne frem og tilbake. Det blir ikke like mye i år, når vi er flere spillere. Men noen spm spiller mindre i enkelte kamper vil få mulighet til å spille på lavere rangert lag.

«Grensespillere» blir tatt ut på noen flere kamper.

Spillersamtaler.

Vi har en ambisjon om å få gang på spillersamtaler igjen. Men vi føler ikke at tiden strekker til. Vi prioriterer først og fremst å planlegge og gjennomføre 3-4 gode treninger pr. uke. + Logistikk rundt kamper og turneringer.  KANSKJE får vi litt bedre tid igjen etterhvert.

Spillersamtalen er viktig. Og vi vet hvor mye den kan bety for en spillers selvtillit og vilje til å jobbe med ting på egenhånd. Så vi håper..

Men 49 spillere er nesten umulig å komme igjennom.

Spillerundersøkelse.

På årets første spillermøte fyllte spillerne ut en spørreundersøkelse. Her gav de uttrykk for hvilket nivå de følte de var på, hvilket nivå de så for seg å spille på. De fortalte hvor mange treninger de ønsket pr. uke. I tillegg ønskede posisjoner på banen.

Kanskje burde vi også latt dem skrive ned sine styrker og svakheter.

Uansett et interessant og viktig verktøy for oss trenere.

Nivåinndeling på trening.

Å differensiere i økta, er avgjørende for å få til gode treninger, . Forskjeller i både ferdigheter og fysiske forutsetninger er store. Hver trening opplever vi spillere fra nivå 3 som klager på at de må spille med spillere fra nivå 2/1. De fleste skjønner hvilket nivå som er utviklende for dem selv. Noen få velger bevisst lavere nivå enn det de burde spille på. Noen ønsker konsekvent å være med på høyere nivå enn det vi i trenergruppa mener de mestrer. Slik vil det alltid være.

Bryne dyrket fram et ekstremt godt G99-lag som vi liker å sammenligne oss med. De fikk frem 6 spillere til aldersbestemte landslag. Erling Braut Håland spilte neste hver trening mot Tord Salte, som var den beste midtstopperen. Dermed fikk de topp matching hele tiden.

Det er en utfordring at nivå 3 guttene er på færre treninger enn resten. Derfor er vi ikke alltid mange nok til å lage en jevn og stor nok gruppe. Da må av og til noen som hører til et høyere nivå være med. Det liker ikke de fra høyere nivå så godt. Men noen av nivå 3 guttene liker det enda mindra. Det er kanskje litt av grunnen til at noen av disse ikke dominerer på disse treningene? De har kanskje for stor tro på egne ferdigheter? Så ender de opp med å drible rundt, miste ball eller senke tempo i spillet. For å komme på en raskere treningsgruppe må man vise ferdigheter og holdninger slik at man fortjener det. Innsatsen på trening kan også gi muligheter for uttak til kamp til et høyere nivå. God innsats og gode holdninger skal belønnes. Men ikke nødvendigvis til et nivå der vi vet spillerne ikke får mestring.

Hva skal han gjøre for å bli bedre?

Stille på treninger og kamper man får tilbud om.

Egentrening på det man skal bli bedre til.

Alltid være den beste utgaven av seg selv.

Forsøke å være best hver gang.

Ikke jukse på øvelser.

Være et godt forbilde med gode holdninger og et positivt kroppsråk.

DSS – Drikke spise sove.

Ta vare å kroppen. Begynn med enkel styrketrening. Stabilisering/core øvelser. Forberedelse til knebøy. Stretching.

Altså skadeforebygging.

Skole og fritid?

Burde ikke være nødvendig å skrive, men selvsagt er dette svært viktig.

For de som skal bli toppidrettsutøvere, må man ofre litt.

Men vi forventer at guttene våre er strukturerte nok til å få unna leksene sine.

Har vi prøver i uka, så øver vi litt i helga, slik at vi alltid har kontroll.

Vær disiplinerte og effektive nok med lekser, til å unngå stress i hverdagen.

Sett av litt tid til å være ungdom.

Vekst og modning.

Guttene er nå ungdommer. De vil variere i humør og form. Noen strekker seg kun i lengden. Andre får med seg musklene samtidig.

Noen har ikke begynt å vokse skikkelig i det hele tatt.

Sånn sett har vi alt fra 12 til 16år gamle kropper i aksjon på trening. De har selvsagt ulike fysiske forutsetninger.

Før guttene er ferdig utvokst i 16-19årsalderen, er det vanskelig å si hvor ting vil ende.

Men det vi vet er at samtlige trenger oppbacking. Både hjemme og på trening.

Noen vil vurdere å gi opp, fordi fremgangen stagnerer. Man kan kanskje stå i ro i flere år, får utviklingen plutselig skyter fart igjen.

NEVER GIVE UP.

Vi har ulike nivåer i trening og kamp, som skal ta vare både på mestring og trygghet. Langtidsform og dagsform.

Hormoner er blytungt for enkelte. Både spillere og foreldre.

Vi vet alle at det er spillere som er på nivå 2-3 idag, som er på nivå 1 når de er 18.

Vi trenere, sammen med dere foreldre, har den tunge men utrolig givende oppgaven, med å motivere og utvikle dem som best vi kan.

Det er ikke spillerutvikling å kjøre en spiller for mye på for høyt nivå.

Men selv internt i trenerteamet kan det ofte være uenighet i hva som er riktig nivå.

Vi forsøker å gjøre vårt beste med alle 36, og er fullt klar over at ikke alle er enige til enhver tid.

Stilen begynner å bli lang, og jeg runder av med litt om årets cuper.

Kviaserien / Vinterserien feb-mars

Vi har meldt på 2 lag, på 2 ulike nivåer.

1 nivå 1-2 lag og et nivå 2-3 lag.

Dette betyr at de aller fleste får kamp minst annenhver uke i denne perioden.

Dana Cup uke 30.

Vi har p.t. 44 påmeldte spillere, og vil stille med 3 lag. 1 satsingslag og 2 jevne breddelag.

Vi har fått inn mange gode spillere siden i fjor. Vi trener mer enn de fleste andre breddelag. Vi var utrolig uheldige med pulja ifjor. Endte sist og røk mot 1. div lag i første sluttspillkamp.

Målsetting er at førstelaget går til A-sluttspill. Og videre gjør sitt beste DanaCup.

Breddelagene skal ha minst et lag bak seg i pulja, og vinne minimum 1 kamp i sluttspillet.

Realistiske og sannsynlige mål.

Regy Cup. 3. helg i september.

Dette er en cup der kun nivå 2-3 lag har lov å delta. Vi har dermed ikke lov å stille med Hinna 1, eller faste Hinna 1 spillere på laget.

Vi melder på 2 eller 3 lag. Vi bor på Maritim hotel. Kanskje norges beste frokost.

Det fantastiske med Regy Cup er at vi slipper å havne i en «Dana Cup Pulje» der vi risikerer å møte 3 stk nivå 1 lag.

Det blir kanokonkjekt.

Bauge Auto EliteCup. 2. helga i september.

Her reiser vi med elitelaget.

Denne elitecupen vant vi i 2018.

Her reiser klubbene med store ambisjoner og sine beste spillere. + 2 eksterne spillere som er lov å bruke. Vi reiser med et veldig sterkt lag.

Dette er kanskje også en slik cup som gjør at de som drar laget vårt litt til vanlig, ikke kan dominere i like stor grad. Da krever det 100% fra samtlige aktører. Hver kamp.

Actionball; Vi satser på å gjenta suksessen actionball i begynnelsen av desember.

Alltid like kjekt!

Evt. Det er mulig det dukker opp en rimelig cup et eller annet sted, utenom de vi har meldt oss på så langt. Det evaluerer vi fortløpende.

Bli medlem!

Lyst til å spille fotball med oss på Hinna? Meld deg inn i dag!

Innmeldingsskjema Mer informasjon

Meld deg på nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra Hinna Fotball ved å abonnere på vårt nyhetsbrev!

Velg liste(r) ↴

Design og utvikling av:

Ensign