AKTIVITETSAVGIFT

AKTIVITETSAVGIFT

Følgende økonomiske medlemskrav gjelder ihht. Årsmøtevedtak -15.03.2022:

For å kunne gi jentene og guttene i klubben et godt aktivitetstilbud er vi helt avhengig av at aktivitetsavgiften betales. Aktivitetsavgiften skal dekke spillernes forsikringer og driften av lagene som innbefatter utstyr (fotballer, vester, kjegler etc.), dommerutgifter, påmeldingsavgift til serie, drakter, kursing av trenere, osv.

Lag:Treningsavgift:Medlemskontigent:Forsikring (nytt fra NFF fra 2020):Sum:Dugnader**:
G/J 6kr. 1.100,-kr. 500,-kr. 1.600,-7 timer pr. år
G/J 7kr. 1.100,-kr. 500,-kr. 1.600,-7 timer pr. år
G/J 8kr. 1.100,-kr. 500,-kr. 1.600,-7 timer pr. år
G/J 9kr. 1.100,-kr. 500,-kr. 1.600,-7 timer pr. år
G/J 10kr. 1.100,-kr. 500,-kr. 1.600,-7 timer pr. år
G/J 11kr. 1.100,-kr. 500,-kr. 1.600,-7 timer pr. år
G/J 12kr. 1.100,-kr. 500,-kr. 1.600,-7 timer pr. år
G/J 13kr. 2.300,-kr. 500,-kr. 100,-kr. 2.900,-7 timer pr. år
G/J 14kr. 2.300,-kr. 500,-kr. 100,-kr. 2.900,-7 timer pr. år
G/J 15kr. 2.300,-kr. 500,-kr. 100,-kr. 2.900,-7 timer pr. år
G/J 16kr. 2.300,-kr. 500,-kr. 100,-kr. 2.900,-7 timer pr. år
G/J 17kr. 2.300,-kr. 500,-kr. 100,-kr. 2.900,-7 timer pr. år
G/J 18kr. 2.300,-kr. 500,-kr. 100,-kr. 2.900,-7 timer pr. år
G/J 19kr. 2.300,-kr. 500,-kr. 100,-kr. 2.900,-7 timer pr. år
Jr.rekrutt og G17*kr. 3.300,-kr. 500,-kr. 100,-kr. 3.900,-7 timer pr. år
Senior, A/B-lagkr. 2.400,-kr. 500,-kr. 2.900,-7 timer pr. år
Old Boyskr. 500,-kr. 500,-7 timer pr. år
Veterankr. 500,-kr. 500,-7 timer pr. år

*Dette gjelder satsningslag, som dekker mer utstyr, trenerlønn etc.

Dugnader**
Dette gjelder eksterne dugnader som klubben får betalt for. Dugnaden kan være salg av produkter.

Det er ikke søskenmoderasjon på kontingent eller treningsavgift

De som av økonomiske grunner får problemer med betaling av kontingent bes ta kontakt med Daglig Leder.

Alle medlemsforpliktelser skal innfris, d.v.s.:

  • Medlemskontingent skal betales innen forfall.
  • Klubben har en ekstern salgsdugnad som alle klubbens medlemmer plikter å delta. (De siste årene har dette vært salg av toalettpapir).
  • Foreldre/foresatte på alle lag fra 5 til og med 12 år skal delta på ulike oppgaver på Hinna Miniputt turnering.

Årsmøtet har vedtatt følgende reaksjoner ovenfor spillere som ikke har innfridd medlemskravet:

  • Spillere som etter purringer ikke har betalt medlemskontingent innen seriestart nektes å trene/spille kamper for klubben. Kun gyldig bankkvittering/kontoutskrift hvor betaling fremgår aksepteres som dokumentasjon.
  • Spillere som etter purringer ikke har betalt medlemskontingent innen seriestart får ikke delta på sommerturneringer. Dersom sommerturneringer avvikles før dette tidspunktet, gjelder at betaling må være foretatt innen 1 uke før avreise.
  • Spillere som ikke har betalt sine medlemsforpliktelser/lisenser innen forfall er heller ikke forsikret gjennom Norges Fotballforbund.
  • Foreldre/foresatte som ikke stiller på dugnad kan få faktura tilsvarende fortjeneste på salgsdugnad.

NYHETER

Bli medlem!

Lyst til å spille fotball med oss på Hinna? Meld deg inn i dag!

Innmeldingsskjema Mer informasjon

Meld deg på nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra Hinna Fotball ved å abonnere på vårt nyhetsbrev!

Velg liste(r) ↴

Design og utvikling av:

Ensign