Innkalling til årsmøte i Hinna Fotball

Årsmøtet vil avholdes i det nye klubbhuset klokken 18.00 tirsdag den 15.mars.

Årsmøtet er klubbens øverste organ og vi håper på godt oppmøte fra klubbens medlemmer. Vi kommer med mer info om saker til årsmøtet fortløpende.

For å ha stemmerett må man minst fylle 15 år i 2021, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.  Yngre medlemmer har møte- og forslagsrett.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

For flere detaljer om stemmeberettigelse se Lov om Hinna Fotball

Velkommen til årsmøte!

Bli medlem!

Lyst til å spille fotball med oss på Hinna? Meld deg inn i dag!

Innmeldingsskjema Mer informasjon

Meld deg på nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra Hinna Fotball ved å abonnere på vårt nyhetsbrev!

Velg liste(r) ↴

Design og utvikling av:

Ensign