Fair play ansvarlig

Fair play ansvarlig

Skrevet av Hans Arne Haga den 20.11.2017

Rollebeskrivelse:

Fair Play ansvarlig Fair Play ansvarlig skal koordinere Fair Play tiltakene i klubben, og Fair Play programmet benyttes som en veileder. Fair Play ansvarlig viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med klubbens lagledere, trenere og medlemmer i arbeidet med gode holdninger.

  • Informere lagets trenere og oppmenn (ved sesongstart) om Fair Play arbeidet og prinsippene
  • Engasjere foreldre fra det enkelte lag med fokus på Fair Play
  • Informere lagenes ledelse om Fair Play kvelder
  • Informere lagenes ledelse om signering av Fair Play kontrakt (fra 9 års alder)
  • Involvere lagledelse fra det enkelte lag ved å be om tilbakemelding på hvordan Fair Play arbeidet har fungert i laget (hva har fungert bra og hva har fungert mindre bra gjennom sesongen)
  • Ved behov delta på lagmøter og samlinger i klubben for å gi informasjon om Fair Play (støtte til lagledelse)
  • Delta på samlinger i regi av NFF rundt emnet Fair Play

Bli medlem!

Lyst til å spille fotball med oss på Hinna? Meld deg inn i dag!

Innmeldingsskjema Mer informasjon

Meld deg på nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra Hinna Fotball ved å abonnere på vårt nyhetsbrev!

Velg liste(r) ↴

Design og utvikling av:

Ensign