FIKS-ansvarlig

FIKS-ansvarlig

FIKS står for Fotballens Informasjon og Kommunikasjons System og eies av NFF.

I FIKS registreres alle spillere, trenere, lagledere og andre tillitsvalgte med dedikerte roller og oppgaver i driften av fotballgruppen.

I Hinna Fotball har vi to FIKS ansvarlige, Daglig leder og en frivillig ressurs. Seksjonsledere og oppmann har også oppgaver.

Daglig leder har følgende oppgaver:

 • Administrere overganger og nyinnmeldte spillere i FIKS
 • Lagpåmelding innen tidsfrist satt av kretsen
 • Melde inn anti-lag og antall lag i samarbeid med hvert lags lagledelse
 • Sørge for å holde seg oppdatert i FIKS om endringer som skjer
 • Oppdatere baneinformasjonen i samarbeid med kretsen
 • Kvalitetssikre at nødvendige oppgaver som å sette banesperrer

Frivillig ressurs har følgende oppgaver:

 • Ansvarlig for at alle spillere er registrert i FIKS
 • Være kommunikasjonsledd med NFF Rogaland FIKS-ansvarlige
 • Sørge for å holde seg oppdatert i FIKS om endringer som skjer
 • Registrere alle tillitsvalgte med dedikerte nødvendige roller/oppgaver
 • Være kontaktpunkt og veileder for å påse at andre brukere er oppdatert og opplærte
 • Gi brukertilgang til de som behøver det
 • Rydde i FIKS etter årets lagpåmelding.

Seksjonsleder oppgaver i FIKS

 • Følge opp at riktig støtteapparat er lagt til hvert lag
 • Avslutte støtteapparatets roller når de er ute av laget.

Oppmann oppgaver i FIKS

 • Oppdatere lagets tropp før sesongstart
 • Legge inn kamptropp foran hver kamp
 • Skrive ut kamprapport foran hver hjemmekamp
 • Melde inn resultat etter hver hjemmekamp

Her er link til FIKS brukemanual: Link til brukermanual

Bli medlem!

Lyst til å spille fotball med oss på Hinna? Meld deg inn i dag!

Innmeldingsskjema Mer informasjon

Meld deg på nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra Hinna Fotball ved å abonnere på vårt nyhetsbrev!

Velg liste(r) ↴

Design og utvikling av:

Ensign