Foreldrevettregler

Foreldrevettregler

Velkommen til Hinna Fotball – hvor foreldrevettreglene skaper et positivt og inkluderende fotballmiljø! Som foreldre/foresatte på Hinna lag har vi et særskilt ansvar for å fremme FAIR PLAY i fotballen og etterfølge foreldrevettreglene:

1. Støtt opp om klubbens arbeid

Hos Hinna Fotball verdsetter vi et sterkt fellesskap og en tydelig verdiforankring. Gjennom foreldremøter skaper vi en plattform for å diskutere og forankre fotballens og klubbens verdier. Din støtte er avgjørende for å opprettholde et positivt og inkluderende miljø for våre unge talenter.

2. Møt fram til kamper og treninger

Foreldre/foresatte er en nøkkelressurs for både spillerne og det sosiale miljøet i klubben. Ved å møte opp til kamper og treninger viser du ikke bare engasjement for ditt eget barn, men også for hele fotballfellesskapet. Din tilstedeværelse er med på å skape en positiv atmosfære og motivasjon blant spillerne.

3. Gi oppmuntring til alle spillerne

I med- og motgang er din oppmuntring gull verdt. Ditt positive engasjement bidrar til trygghet, trivsel og motivasjon for spillerne. La oss sammen skape et miljø hvor alle føler seg verdsatt og støttet, uavhengig av prestasjoner på banen.

4. Ansvar for kampmiljøet

Vi oppfordrer alle til å bidra til et positivt kampmiljø. Gi ros til begge lag for gode prestasjoner og vis Fair Play. Respekter motstanderen, og la oss sammen skape en atmosfære hvor respekt og sportsånd er sentrale verdier.

5. Respekter trenerens kampledelse

For å sikre en god gjennomføring av kamper er det viktig å respektere trenerens kampledelse. Konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant av kamper. Sammen kan vi skape et lærerikt miljø for spillerne.

6. Respekter dommerens avgjørelser

Selv om du av og til er uenig, er det viktig å respektere dommerens avgjørelser. Dette er grunnleggende for Fair Play. Husk at det er ditt barn som spiller fotball, og din positive og støttende opptreden på sidelinjen gjør deg til en verdifull medspiller i Hinna Fotball.

Sammen kan vi skape et fotballmiljø som bygger på respekt, engasjement og positivitet. Takk for at du er en viktig del av Hinna Fotballfamilien!


Mer informasjon

Ved spørsmål, kontakt:

Hans Arne Haga
Daglig leder, Hinna Fotball
marked@hinnafk.no


Nyheter og Oppdateringer

Bli medlem!

Lyst til å spille fotball med oss på Hinna? Meld deg inn i dag!

Innmeldingsskjema Mer informasjon

Meld deg på nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra Hinna Fotball ved å abonnere på vårt nyhetsbrev!

Velg liste(r) ↴

Design og utvikling av:

Ensign