Hinna-akademiet

Hinna-akademiet

Velkommen til Hinna Akademiet – Realiser ditt fotballpotensiale!

Hinna Akademiet er en fellesbetegnelse på alt ekstra utviklingsarbeid ut over lagstreninger i Hinna Fotball. Hinna Akademiet representerer den ekstra innsatsen for unge fotballspillere mellom 7 og 19 år muligheten til å realisere sitt fulle potensiale, både som fotballspillere og som en del av fellesskapet. Vi har som målsetning å utvikle unge spillere primært til Hinna sine A-lag, men også til øvrig toppfotball.

Målet er å gi de ekstra ivrige spillerne i alderen 7-19 år et ekstra tilbud.


Spillerutviklingstiltak

Hinna-akademiet skjer i fire utviklingsgrupper; 7-12 år, 11-12 år, 13-15 år og 16 år ->.


Periodiseringsplan

Periodiseringsplan er et strategisk verktøy for å optimalisere spillerutvikling og forbedre prestasjoner. All aktivitet i Hinna Akademiet følger denne periodiseringsplanen. Dette gjør vi for:

  • Å gir en strukturert tilnærming til trening og utvikling.
  • Gi spillerne spesifikke mål og fokusområder som muliggjør en gradvis progresjon av ferdigheter, og det gir en helhetlig tilnærming til spillerutvikling.
  • Legger til rette for langsiktig planlegging, slik at over en sesong får trent på alle ferdighetene og fasene i spillet. Dette gir stabilitet og kontinuitet i vår tilnærming til spillerutvikling.
  • Gi rom for tilpasninger basert på alder, ferdighetsnivå, og fysiske forutsetninger. Dette sikrer at alle spillere kan utvikle seg på en måte som er tilpasset deres spesifikke behov.
  • Effektivisere treningene og ha klare læringsmål (læringsmomenter) i økta.

Periodiseringsplan tar hensyn til alle disse aspektene og er en viktig faktor for å skape en helhetlig tilnærming til spillerutvikling i Hinna Fotball.


FFO/AFO

Hinna Fotball fritidsordning (FFO) og Hinna Fotball Aktivitets Fritidsordning (AFO) er tilbud etter skoletid til alle barn fra 3. – 7. klasse.

Hinna FFO og AFO er tilbud til de som er glade i å spille fotball og idrett. Vår ambisjoner er å skape fotballglede og idrettsglede, gjennom trygghettrivselmestring og utvikling. Ikke bare på banen, men også utenfor.


OBOS Akademiet

OBOS Akademiet et er spillerutviklingstilbud for barn i alderen 11-12 år. OBOS Akademiet er for de spillerne som ønsker ekstra fotballtrening med læringsmomenter satt i struktur.

OBOS Akademiet er et ekstra tilbud (ikke i stedet for lagstrening), som skal hjelpe til å utvikle et sett av holdninger, ambisjoner og ferdigheter som gjøre de i stand til å realisere potensialet sitt, som fotballspillere og medmennesker.

Tilbudene stiller ikke krav til ferdigheter – vi differensierer i øktene, men stiller ekstra krav til holdninger, innsats, følge med på instrukser og være fokusert og gjøre sitt aller beste hele tiden.


Morgentrening

Morgentrening er et ekstra tilbud (ikke i stedet for lagstrening) for jenter og gutter i 8-10. klasse, som skal hjelpe til å utvikle et sett av holdninger, ambisjoner og ferdigheter som gjøre de i stand til å realisere potensialet sitt, som fotballspillere og medmennesker.

Her stilles det krav til minimum 75% treningsoppmøte på egne lagstreninger.

Tilbudene stiller ikke krav til ferdigheter – vi differensierer i øktene, men stiller ekstra krav til holdninger, godt treningsoppmøte på eget lag, innsats, følge med på instrukser og være fokusert og gjøre sitt aller beste hele tiden.

Det er en forventning om å gi beskjed i god tid om man kommer på trening eller ei, da alle treninger er planlagt


Ivrig trening jenter

Ivrig trening jenter er et ekstra tilbud (ikke i stedet for lagstrening) for jenter fra 1. vgs og eldre, som skal hjelpe til å utvikle et sett av holdninger, ambisjoner og ferdigheter som gjøre de i stand til å realisere potensialet sitt, som fotballspillere og medmennesker.

Her stilles det krav til minimum 75% treningsoppmøte på egne lagstreninger.

Tilbudene stiller ikke krav til ferdigheter – vi differensierer i øktene, men stiller ekstra krav til holdninger, godt treningsoppmøte på eget lag, innsats, følge med på instrukser og være fokusert og gjøre sitt aller beste hele tiden.


Mer informasjon

Ved spørsmål, kontakt:

Thomas Egeli
Sportslig Leder, Hinna Fotball
thomas@hinnafk.no


Nyheter og Oppdateringer

Bli medlem!

Lyst til å spille fotball med oss på Hinna? Meld deg inn i dag!

Innmeldingsskjema Mer informasjon

Meld deg på nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra Hinna Fotball ved å abonnere på vårt nyhetsbrev!

Velg liste(r) ↴

Design og utvikling av:

Ensign