Hinna-akademiet

Hinna-akademiet

Formålet er å utvikle unge Hinna-spillere til å realisere potensialet sitt som fotballspillere.

Om Hinna-akademiet

Hinna-akademiet er en fellesbetegnelse på alt ekstra utviklingsarbeid ut over lagstreninger i Hinna Fotball og har som målsetning å utvikle unge spillere primært til Hinna sine A-lag, men også til øvrig toppfotball.

Målet er å gi de ekstra ivrige spillerne i alderen 7-19 år et ekstra tilbud:

FFO/AFO

FFO/AFO er et spillerutviklings tiltak i klubben, men har ikke noen spesielle krav i forhold til en vanlig organisert tilbud. FFO/AFO er en fin arena for å fremme utvikling til de spillerne som ønsker utfordringer utover den normale treningshverdagen med sine respektive lag.

Akademi-økter

Akademi-økter i alderen 11 år og oppover (OBOS- og ungdom-akademi) et ekstra tilbud (ikke i stedet for lagstrening), som skal hjelpe til å utvikle et sett av holdninger, ambisjoner og ferdigheter som gjøre de i stand til å realisere potensialet sitt, som fotballspillere og medmennesker.

Her stilles det krav til minimum 75% treningsoppmøte på egne lagstreninger.

Tilbudene stiller ikke krav til ferdigheter – vi differensierer i øktene, men stiller ekstra krav til holdninger, godt treningsoppmøte på eget lag, innsats, følge med på instrukser og være fokusert og gjøre sitt aller beste hele tiden.

Det er en forventning om å gi beskjed i god til om man kommer på trening eller ei, da alle treninger er planlagt og følger Akademiet’s årsplan.

Dyktige trenere

Treningene ledes av dyktige trenere for spillere i barne- og ungdomsfotball for å sikre ekstra god kvalitet på treningene. Øktene har tematikk som jobbes med i perioder og følger klubbens læringsplan for aldersgruppen gjennom halvårsplaner.

Hinna-akademiet skal også bidra til å videreutvikle trenerkompetansen i klubben.

Spillerutviklingstiltak

Hinna-akademiet skjer i fire utviklingsgrupper; 7-12 år, 11-12 år, 13-15 år og 16 år ->.

FFO – Fotballfritidsordning (7-12 år) / 3.-7. klasse.

AFO – Aktivitetsfritidsordning (7-12 år) / 3.-7. klasse.

OBOS-Akademiet (11-12 år) / 6.-7. klasse.

Ungdoms-akademiet (13-15 år) / 8.-10. klasse.

Jenter Ungdom-akademiet (16 år->) / 1. vgs ->

Gutter Ungdoms-akademiet (16 år->) / 1. vgs ->

Bli medlem!

Lyst til å spille fotball med oss på Hinna? Meld deg inn i dag!

Innmeldingsskjema Mer informasjon

Meld deg på nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra Hinna Fotball ved å abonnere på vårt nyhetsbrev!

Velg liste(r) ↴

Design og utvikling av:

Ensign