Hva er AFO

Hva er AFO

AFO – Aktivitetsfritidsordning

AFO er et tilbud etter skoletid for barn i 3. til 7. klasse.

Dette er et tilbud startet av Hinna Fotball i 2020, uten hjelp/tilskudd eller samarbeid med stat, fylkeskommune, kommune, skole, idrettsforbund, NAV, fotballkrets eller noen.

Vi får altså ingen tilskudd og står fullstendig på egne ben. Vi følger samme skoleruta som Jåtten Skole. Det er vel den eneste formen for samkjøring.

Vi tilbyr leksehjelp, mat og trening mandager og tirsdager (forsøksperiode høsten 2020 – som kan utvides).

AFO går hånd i hånd med veletablerte FFO, som har eksistert siden 2006. AFO og FFO deler fasiliteter og ledere. De kommer samtidig etter skolen, leker med FFO-barn, spiser med FFO-barn – men har ofte en annen hovedaktivitet enn fotballbarna.

Vi har ikke utdannede lærere som leksehjelp. Men gjennom årene har vi fått mange tilbakemeldinger fra barn og foreldre som forteller at barna lærer ting på AFO, som de ikke får like godt til på skolen. Det er ingen leksetvang. Men vi forsøker å motivere ungene til å få gjort unna leksene sine, så kan foreldrene bare se over arbeidet hjemme. (Vi har ofte lærerstudenter som bidrar her)

Vi har ikke utdannede kokker som lager maten. Allikevel kommer foreldre og spør etter oppskrifter, da barna spiser bedre på AFO enn hjemme. Annenhver dag serveres brødmat. Annenhver dag varmmat. Mye pasta og risretter. Vi forsøker å servere sunn mat. Det betyr at det skal være en helt spesiell anledning før det f.eks står syltetøy på bordet.

Trenerne våre er stort sett fra klubbens egne rekker. A og juniorspillere. 

Vi vil ha varierte og kjekke aktiviteter til barna. Fortrinnsvis idretter. Men det kan også være turer, aktivitetsquizer og annet.

Dette er et steg videre sammenlignet med SFO. Her legges det til grunn at barna klarer å komme seg til og fra AFO uten hjelp fra oss. De skal kunne gå frem og tilbake til banen fra klubbhuset, uten tilsyn, når de skal spille løkkefotball eller leke. Barna trenes opp i sosiale ferdigheter på tvers av klasser, årstrinn og kjønn. Barn som ikke er modne nok til dette enda, bør fortsette på SFO inntil videre.

Vi har alltid inne barn med ulike utfordringer. Utgangspunktet vårt er at vi skal forsøke å lage et tilbud til alle. Men i noen veldig få tilfeller, har vi hatt barn som sliter stort med tilpasning. Vi har hverken spesialkompetanse eller nok ledere til å kunne jobbe mye en til en med spesialtilfeller. Spesielt ikke når disse er utagerende. Samtidig har vi barn her som har AFO og FFO som sin største og kanskje eneste sosiale arena. Barn som ikke passer inn i skole eller SFO enda, har kanskje AFO/FFO som den eneste sosiale og fysiske mestringsarena. Vi strekker oss da så langt vi kan for å hjelpe disse.

«It takes a village to raise a child»

Vi er altså med som bidragsyter for en god oppvekst i bydelen vår. Vi har noen regler som er ganske strenge. De eldre skal hjelpe å lære opp de yngre. Samtidig har barne MYE større frihet på AFO/FFO enn på skole/SFO. Dette er med å bygger karakter. Man får en god modning.

Dagplan:

Ca 12.30-14.00   –  Frilek, lekser, egentrening

1400-1425  –  Lunch. Annenhver dag varm og kald mat.

1445 – 1555 – Hovedaktiviteten gjennomføres.

16.00-16.15 – Vi avslutter dagen og stenger av.

Bli medlem!

Lyst til å spille fotball med oss på Hinna? Meld deg inn i dag!

Innmeldingsskjema Mer informasjon

Meld deg på nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra Hinna Fotball ved å abonnere på vårt nyhetsbrev!

Velg liste(r) ↴

Design og utvikling av:

Ensign