Hva er FFO

Hva er FFO

FFO – Fotballfritidsordning

FFO er et tilbud etter skoletid for barn i 3. til 8. klasse.

Dette er et tilbud drevet av Hinna Fotball siden 2006, uten hjelp/tilskudd eller samarbeid med stat, fylkeskommune, kommune, skole, idrettsforbund, NAV, fotballkrets eller noen. Vi får altså ingen tilskudd og står fullstendig på egne ben. Vi følger samme skoleruta som Jåtten Skole. Det er vel den eneste formen for samkjøring.

Vi tilbyr leksehjelp, mat og trening utendørs, hver dag.

Vi har ikke utdannede lærere som leksehjelp. Men gjennom årene har vi fått mange tilbakemeldinger fra barn og foreldre som forteller at barna lærer ting på FFO, som de ikke får like godt til på skolen. Det er ingen leksetvang. Men vi forsøker å motivere ungene til å få gjort unna leksene sine, så kan foreldrene bare se over arbeidet hjemme. (Vi har ofte lærerstudenter som bidrar her)

Vi har ikke utdannede kokker som lager maten. Allikevel kommer foreldre og spør etter oppskrifter, da barna spiser bedre på FFO/AFO enn hjemme. Annenhver dag serveres brødmat. Annenhver dag varmmat. Vi bestiller sunne gode middagsretter fra Holmens, med tilbehør og grønnsaker. Pålegg til brødmaten er også sunn. Det betyr at det skal være en helt spesiell anledning før det f.eks står syltetøy på bordet.

Trenerne våre er stort sett fra klubbens egne rekker. A og juniorspillere.

Vi har hovedfokus på teknisk trening. Finter, pasning, skudd, keeper mm. Vi forsøker også å drille barna tidlig på forståelse av rom, mottak med / pasning til lengste fot. Pasningslinjer. Bevegelse uten ball. Fra 15.30 er det alltid spill siste delen, der vi forsøker å ta det vi har øvd på inn i kampdelen.

I den grad det er mulig, forsøker vi å lage treningsgrupper som skal være tilnærmet like i modning/ferdighet. Dette er ikke faste grupper. De velges på stedet på hver enkelt trening. Det handler også litt om holdninger. Møte tidsnok på treninga. mm. Dette går selvsagt ikke alltid helt opp, da man er avhengig av lokale tilpasninger. Man kan ikke alltid la en 5. klassing trene alene med 3. klassinger, selv om man ser det er der de fotballmessige ferdighetene ligger. Såpass sosiale antenner må trenerne på FFO ha. Men samme spiller skal heller ikke bare trene på et nivå der man ikke opplvere mestring i fotballeken.

It takes a village to raise a child. Vi er altså med som bidragsyter for en god oppvekst i bydelen vår. Vi har noen regler som er ganske strenge. De eldre skal hjelpe å lære opp de yngre. Samtidig har barne MYE større frihet på FFO enn på skole/SFO. Dette er med å bygger karakter. Man får en god modning.

Dette er et steg videre sammenlignet med SFO. Her legges det til grunn at barna klarer å komme seg til og fra FFO uten hjelp fra oss. De skal kunne gå frem og tilbake til banen fra Hinnahuset, uten tilsyn, når de skal spille løkkefotball eller trene. Barna trenes opp i sosiale ferdigheter på tvers av klasser, årstrinn og kjønn. Barn som ikke er modne nok til dette enda, bør fortsette på SFO inntil videre.

Vi har alltid inne barn med ulike utfordringer. Utgangspunktet vårt er at vi skal forsøke å lage et tilbud til alle. Men i noen veldig få tilfeller, har vi hatt barn som sliter enormt med tilpasning. Vi har hverken spesialkompetanse eller nok ledere til å kunne jobbe mye en til en med spesialtilfeller. Spesielt ikke når disse er utagerende. Samtidig har vi barn her som har fotball og FFO som sin største og kanskje eneste sosiale arena. Barn som ikke passer inn i skole eller SFO enda, har kanskje FFO som den eneste sosiale og fysiske mestringsarena. Vi strekker oss da så langt vi kan for å hjelpe disse.

Bli medlem!

Lyst til å spille fotball med oss på Hinna? Meld deg inn i dag!

Innmeldingsskjema Mer informasjon

Meld deg på nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra Hinna Fotball ved å abonnere på vårt nyhetsbrev!

Velg liste(r) ↴

Design og utvikling av:

Ensign