Hva er FFO

Hva er FFO

FFO – Fotballfritidsordning

FFO er et tilbud etter skoletid for barn i 3. til 8. klasse.

Dette er et tilbud drevet av Hinna Fotball siden 2006, uten hjelp/tilskudd eller samarbeid med stat, fylkeskommune, kommune, skole, idrettsforbund, NAV, fotballkrets eller noen. Vi får altså ingen tilskudd og står fullstendig på egne ben. Vi følger samme skoleruta som Jåtten Skole. Det er vel den eneste formen for samkjøring.

Vi tilbyr leksehjelp, mat og trening utendørs, hver dag.

Vi har ikke utdannede lærere som leksehjelp. Men gjennom årene har vi fått mange tilbakemeldinger fra barn og foreldre som forteller at barna lærer ting på FFO, som de ikke får like godt til på skolen. Det er ingen leksetvang. Men vi forsøker å motivere ungene til å få gjort unna leksene sine, så kan foreldrene bare se over arbeidet hjemme. (Vi har ofte lærerstudenter som bidrar her) Seneste år er det flere kull som går bort ifra lekser. Vi ønsker at barna bruker Chromebooken sin til skolerelatert arbeid hos oss.

Vi har ikke utdannede kokker som lager maten. Allikevel kommer foreldre og spør etter oppskrifter, da noen av barna spiser bedre på FFO/AFO enn hjemme. Annenhver dag serveres brødmat. Annenhver dag varmmat. Vi bestiller sunne, gode middagsretter fra Holmens, med tilbehør og grønnsaker. Pålegg til brødmaten er også sunn. Det betyr at det skal være en helt spesiell anledning før det f.eks står syltetøy på bordet.

Trenerne våre er stort sett fra klubbens egne rekker. A og juniorspillere.

Vi har hovedfokus på teknisk trening. Finter, pasning, skudd, keeper mm. Vi forsøker også å drille barna tidlig på forståelse av rom, mottak med / pasning til lengste fot. Pasningslinjer. Bevegelse uten ball. Fra 15.30 er det alltid spill siste delen, der vi forsøker å ta det vi har øvd på inn i kampdelen.

I den grad det er mulig, forsøker vi å lage treningsgrupper som skal være tilnærmet like i modning/ferdighet. Dette er ikke faste grupper. De velges på stedet på hver enkelt trening. Det handler også litt om holdninger. Møte tidsnok på treninga. mm. Dette går selvsagt ikke alltid helt opp, da man er avhengig av lokale tilpasninger. Man kan ikke alltid la en 5. klassing trene alene med 3. klassinger, selv om man ser det er der de fotballmessige ferdighetene ligger. Såpass sosiale antenner må trenerne på FFO ha. Men samme spiller skal heller ikke bare trene på et nivå der man ikke opplvere mestring i fotballeken.

It takes a village to raise a child. Vi er altså med som bidragsyter for en god oppvekst i bydelen vår. Vi har noen regler som er ganske strenge. De eldre skal hjelpe å lære opp de yngre. Samtidig har barne MYE større frihet på FFO enn på skole/SFO. Dette er med å bygger karakter. Man får en god modning.

Dette er et steg videre sammenlignet med SFO. Her legges det til grunn at barna klarer å komme seg til og fra FFO uten hjelp fra oss. De skal kunne gå frem og tilbake til banen fra Hinnahuset, uten konstant tilsyn, når de skal spille løkkefotball eller trene. Men vi voksne patruljerer og sjekker til at alle har det bra. Vi har 1 leder pr. 8-10 barn. Under selve treningsøkta har vi stort sett kontroll. Men om 1 barn «slår seg vrang», går dette på et vis på bekostning av de andre på gruppa.

Vi gjør alt vi kan for å være tilstede. Være en trygghet. En plass de kommer for å få trøst, råd, hjelp mm. Samtidig prøver vi å motivere dem til å klare å knytte skoene selv, etterhvert, så ikke de tar bort oppmerksomhet og energi vi også ønsker å bruke på andre barn.

Barna trenes opp i sosiale ferdigheter på tvers av klasser, årstrinn og kjønn.

I oppstarten er vi enda tettere på barna, inntil de er trygge og vi ser at ting går av seg selv.

Barn som ikke er modne nok til dette enda, bør fortsette på SFO inntil videre.

Vi har alltid inne barn med ulike utfordringer. Utgangspunktet vårt er at vi skal forsøke å lage et tilbud til alle. Men i noen veldig få tilfeller, har vi hatt barn som sliter enormt med tilpasning. Vi har hverken spesialkompetanse eller nok ledere til å kunne jobbe mye en til en, med spesialtilfeller. Spesielt ikke om disse er utagerende. Samtidig har vi barn her som har fotball og FFO som sin største og kanskje eneste sosiale arena. Barn som ikke passer inn i skole eller SFO enda, har kanskje FFO som den eneste sosiale og fysiske mestringsarena. Vi strekker oss da så langt vi kan for å hjelpe disse.

KONFLIKTLØSING

Som alle andre steder, kan vi få konflikter på FFO/AFO. Det er ofte de samme konfliktene som barna har på skolen, eller i fritiden. Noen ganger er det ting som skjer i skoletiden, de drar med seg videre på FFO. Regelmessig er noen fra Hinna Fotball / FFO/AFO ute og løser konflikter mellom barn i skoletiden. Det er ikke alt lærerne og SFO heller får med seg. Så vi kan i teorien ha akkurat de samme utfordringene.

Nå har vi sett nærmere 20 årskull på FFO. Selv om det er mye av de samme utfordringene som før, har samfunnet en tendens til å «passe bedre på barna», slik at de er blitt bedre til å kjenne etter og tenke over hvor de kan føle seg krenket. Det gjør at vi har flere og flere saker på det emosjonelle nivået enn før.

Når barn gjør noe ureglementert forsøker vi å prate med dem. Vi lager avtaler om hvordan man kan vokse unotene av seg. Dersom vi ikke får til dette, og utfordringene vedvarer, involverer vi foreldrene. Men vi ønsker ikke å involvere foresatte for hver minste sak.

Ellers er det vår, skolens og deres (foresatte) jobb å daglig jobbe med Fair Play og gode holdninger. For det går jo alltid minst 99% bra. Barna på FFO/AFO er alle gode mennesker, inntil det motsatte er bevist, og litt til…..

Bli medlem!

Lyst til å spille fotball med oss på Hinna? Meld deg inn i dag!

Innmeldingsskjema Mer informasjon

Meld deg på nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra Hinna Fotball ved å abonnere på vårt nyhetsbrev!

Velg liste(r) ↴

Design og utvikling av:

Ensign