Kontaktinformasjon og ansvarsområder

Kontaktinformasjon og ansvarsområder

StyrelederNestleder
Nicolai Myren
41570949 // n.myren@selmer.no
Richard Bjerga
97575075 // richard.bjerga@wintershalldea.no
Klubbutvikling /
klubbutviklingsprosjekt
Kurs/opplæring/videre utvikling
Handlingsplan, strategi og
styremøter
Leder av anleggskomite

Ansvar for koordinering av årshjul
Stedsfortreder for styreleder
Kvalitetsklubbansvarlig
ØkonomilederSportslig leder (Leder sportslig utvalg)
Tom Moksnes
90174616// Tom.moksnes@lyse.net
Knut Hals
95857066 // Knut.Hals@shell.com
Månedlig økonomirapport
Budsjett og regnskap
Ansvarlig lagkontoer
Sportsligutvikling
Sportslig kontakt mot NFF
Utvelgelse av ansatte trenere
Ansvar for utvikling og implementering av Hinnamodellen

Seniorleder (SenioreksjonenUngdomsleder (ungdomsekssjonene 13-19 år
Lasse Nordhus
47059223 // lasse.nordhus@archerwell.com
Kristin Kjørsvik
97503111 // ungdomsleder.hinnafotball@gmail.com
Kontroll påmelding av seksjonens
lag til serie og cuper
Overordnet ansvar for Spond og fakturering av kontingent og treningsavgift
Deltager i klubbutviklingsprosjektet
Utlegggsrefusjon

Overordnet ansvar for Spond og fakturering av kontingent og treningsavgift
Kontroll påmelding av seksjonens
lag til serie og cuper
Deltager i klubbutviklingsprosjektet
utleggsrefusjon

Barneleder (Barneseksjonen 5-12 år)Sekretær
Kristin Langfjæran
97015786 // barneleder.hinnafotball@gmail.com
Egil Torgersen
99240664 // e@rt-as.no
Overordnet ansvar for Spond og fakturering av kontingent og treningsavgift
Kontroll påmelding av seksjonens
lag til serie og cuper
Deltager i klubbutviklingsprosjektet
Sør Cup
Referent styremøter
Føre protokoll
Klubbhåndboken

Bli medlem!

Lyst til å spille fotball med oss på Hinna? Meld deg inn i dag!

Innmeldingsskjema Mer informasjon

Meld deg på nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra Hinna Fotball ved å abonnere på vårt nyhetsbrev!

Velg liste(r) ↴

Design og utvikling av:

Ensign