Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser

Følgende økonomiske medlemskrav gjelder ihht. Årsmøtevedtak -12.03.2024:

Tabell kontingenter, treningsavgift og forsikring (forsikring faktureres sammen med treningsavgift)

Lag:Treningsavgift:Medlemskontingent:Forsikring (nye satser fra NFF fra 204):Sum:Dugnader**:
6-12 årkr. 1.600,-kr. 500,-kr. 2100,-9 timer pr. år + salgsdugnad
13-14 årkr. 3000,-kr. 500,-kr. 200,-kr. 3700,-9 timer pr. år + salgsdugnad
15-17 årkr. 3000,-kr. 500,-kr. 300,-kr 3800,-9 timer pr. år + salgsdugnad
Rekruttgruppe gutterkr. 4000,-kr. 500,-kr. 350,-kr. 4.850,-9 timer pr. år + salgsdugnad
Senior, A-lagkr. 500,-kr. 500,-9 timer pr. år + salgsdugnad
Old Boys500,- for seriespillkr. 500,-kr. 500,-9 timer pr. år + salgsdugnad
Veterankr. 500,-kr. 500,-9 timer pr. år + salgsdugnad
E-sportse info på egen nettsidekr. 500,- (inkluderer medlemskap i Einherjar E-sport)kr 500,-9 timer pr. år + salgsdugnad

For å kunne gi alle i klubben et godt aktivitetstilbud er vi helt avhengig av at aktivitetsavgiftene betales. Aktivitetsavgiften skal dekke spillernes forsikringer og driften av lagene som innbefatter utstyr (fotballer, vester, kjegler etc.), dommerutgifter, påmeldingsavgift til serie, drakter, trenerlønn, kursing av trenere, turneringerspåmeldinger +++.

Forsikring:

Forsikringen er lovpålagt for alle NFFs medlemmer og nye satser ble vedtatt på Forbundstinget 2024: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/artikler/fotballforsikring/

Dugnader**
Dette gjelder dugnader klubben gjennomfører. Lagene kan i tillegg planlegge ekstra dugnad.

Dugnadsplan 2024

 • For 2024 har klubben inngått ett samarbeid med Bambusa, dugnaden vil gjennomføres i uke 21 og i uke 45. Toalettpapirdugnad utgår.
 • Alle lag vil få tildelt minimum en uke med kiosk\klubbhusvakt
 • Alle i barneavdelingen + A-lag vil få tildelt vakter på Hinna Miniputturnering i oktober

Det er ikke søskenmoderasjon på kontingent eller treningsavgift

De som av økonomiske grunner får problemer med betaling av kontingent bes ta kontakt med Daglig Leder.

Alle medlemsforpliktelser skal innfris, d.v.s.:

 • Medlemskontingent skal betales innen forfall.
 • Klubben har en ekstern salgsdugnad som alle klubbens medlemmer plikter å delta. (De siste årene har dette vært salg av toalettpapir).
 • Foreldre/foresatte på alle lag fra 5 til og med 12 år skal delta på ulike oppgaver på Hinna Miniputt turnering.
 • Treningsavgift kan en velge om en ønsker å betale i to terminer, gjøres i betalingskravet i Spond.

Årsmøtet har vedtatt følgende reaksjoner ovenfor spillere som ikke har innfridd medlemskravet:

 • Spillere som etter purringer ikke har betalt medlemskontingent innen seriestart nektes å trene/spille kamper for klubben. Kun gyldig bankkvittering/kontoutskrift hvor betaling fremgår aksepteres som dokumentasjon.
 • Spillere som etter purringer ikke har betalt medlemskontingent innen seriestart får ikke delta på sommerturneringer. Dersom sommerturneringer avvikles før dette tidspunktet, gjelder at betaling må være foretatt innen 1 uke før avreise.
 • Spillere som ikke har betalt sine medlemsforpliktelser/lisenser innen forfall er heller ikke forsikret gjennom Norges Fotballforbund.
 • Foreldre/foresatte som ikke stiller på dugnad kan få faktura tilsvarende fortjeneste på salgsdugnad.

Mer informasjon

Ved spørsmål, kontakt:

Hans Arne Haga
Daglig leder, Hinna Fotball
marked@hinnafk.no


Nyheter og Oppdateringer

Bli medlem!

Lyst til å spille fotball med oss på Hinna? Meld deg inn i dag!

Innmeldingsskjema Mer informasjon

Meld deg på nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra Hinna Fotball ved å abonnere på vårt nyhetsbrev!

Velg liste(r) ↴

Design og utvikling av:

Ensign