OBOS-Akademiet (6. og 7. klasse).

OBOS-Akademiet (6. og 7. klasse).

OBOS-Akademiet et er spillerutviklingstilbud for barn i 6. og 7. klasse. OBOS-Akademiet er for de spillerne som ønsker ekstra fotballtrening med læringsmomenter satt i struktur.

OBOS Akademiet er et ekstra tilbud (ikke i stedet for lagstrening), som skal hjelpe til å utvikle et sett av holdninger, ambisjoner og ferdigheter som gjøre de i stand til å realisere potensialet sitt, som fotballspillere og medmennesker.

Tilbudene stiller ikke krav til ferdigheter – vi differensierer i øktene, men stiller ekstra krav til holdninger, innsats, følge med på instrukser og være fokusert og gjøre sitt aller beste hele tiden.

Det er en forventning om å gi beskjed i god til om man kommer på trening eller ei, da alle treninger er planlagt og følger Akademiet’s årsplan.

«Vi skal hjelpe til å utvikle et sett av holdninger, ambisjoner og ferdigheter som gjøre de i stand til å realisere potensialet sitt, som fotballspillere og medmennesker.»


Om Obos Akademiet

Obos Akademiet et er spillerutviklingstiltak for de ekstra ivrige spillerne i klubben. Obos Akademiet er en del av Hinna-akademiet som er en fellesbetegnelse på alt ekstra utviklingsarbeid ut over lagstreninger i Hinna Fotball og har som målsetning å utvikle unge spillere primært til Hinna sine A-lag, men også til øvrig toppfotball.

Målet er å gi de ekstra ivrige spillerne i alderen 6-7. klasse et ekstra tilbud.


Obos Akademiet trenere:

Nilsi Aarrestad

Har også vært trener for flere lag, både aldersbestemt og på A-lagsnivå – både i Hinna og i andre klubber. Er trener for klubbens Junior/rekruttlag på guttesiden.

Kristian Boganes

Spiller på rekruttlaget og har flere års erfaring som trener og instruktør.

Thomas Egeli

Sportslig leder, spiller- og trenerutvikler i klubben. Har tidligere trent A-lag- både i Hinna og Stavanger IF.

Øvrige instruktører håndplukkes stort sett fra klubbens egne rekker (A-lag og juniorspillere).


Aktiviteter

Obos Akademiet følger samme skolerute som Jåtten Skole på lik linje med FFO/AFO. Man kan velge å kombinere OBOS Akademi med FFO/AFO andre dager.

Timeplan Obos Akademiet

  • 13:00- 13:30 Mat.
  • 13:45 – 15:15 Fotballtreing
  • 15:15 – 16:00 Hjem/egentrening/lek.

Sportslig innhold

Periodriseringsplanen forteller spillere og foresatte hva vi skal fokusere på under treningene.

Vi skal lære mens vi har det kjekt.


Påmelding

Det er 40 tilgjengelige plasser på OBOS Akademiet, ”Først-til-mølla”- prinsippet gjelder. Forutsetningen er at det er ledig plass og at en betaler forskuddsvis. Fakturering skjer kvartalsvis, ingen betaling for juli.

Påmeldingen er bindende, og gjøres i Googleskjema.

Velg OBOS Akademi på fredagen i skjemaet.

Priser pr måned

  • Obos Akademiet:       650,-  
  • + FFO/AFO 1 dag pr. uke:    1250,-
  • + FFO/AFO 2 dager pr. uke: 1650,- 
  • + FFO/AFO 3 dager pr. uke: 2000,- 
  • + FFO/AFO 4 dager pr. uke: 2250,-

Rabatt og skattefradrag

Søskenmoderasjon: 15% avslag for barn med minste plass.

Husk at utgifter til OBOS Akademiet/FFO/AFO i likhet med SFO blir trukket av på skatten.

Oppsigelse

Det er bindende påmelding på OBOS Akademiet. Det betyr at plassen må sies opp skriftlig hvis den ikke skal benyttes lenger. Skriftlig oppsigelse sendes til FFO/AFO Leder: ffo@hinnafk.no. Oppsigelsestiden er 2 måneder fra og med første hele måned.

Skader/sykdom

Alle medlemmer av Obos Akademiet er forsikret gjennom NFFs avtaler. Ved skader i Obos Akademi regi anbefales foresatte å melde inn skade til Idrettens Skadetelefon 987 02 033. 

Det er bedre å melde inn en skade for mye, enn en for lite. Ved eventuelle senskader er det viktig å ha rapportert inn hendelsene på riktig tid. En risikerer også å ikke få dekket noe av behandling om man ikke konfererer med skadetelefonen, og får anbefalt behandlingssted.

Ved lengre tids sykdom/skader kan betalingslettelse gis. Forutsetningen er at informasjon om sykdommen/skaden gis til FFO/AFO Leder på mail ffo@hinnafk.no med kopi av legeerklæring.

Kommunikasjon og melde forfall

Vi benytter oss av appen Spond på OBOS Akademiet. Det er en forventning om å gi beskjed i god tid om man kommer på trening eller ei, da alle treninger er planlagt og følger Akademiet’s periodiseringsplan.

Alle må melde seg inn, med gruppekoden; https://group.spond.com/MELEF


Mer informasjon

For mer informasjon kontakt:

Nilsi Aarrestad
Leder FFO/AFO, Hinna Fotball
ffo@hinnafk.no

Nyheter og Oppdateringer

Bli medlem!

Lyst til å spille fotball med oss på Hinna? Meld deg inn i dag!

Innmeldingsskjema Mer informasjon

Meld deg på nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra Hinna Fotball ved å abonnere på vårt nyhetsbrev!

Velg liste(r) ↴

Design og utvikling av:

Ensign