Oppstartsansvarlig

Oppstartsansvarlig

Stillingsinstruks for «oppstartsansvarlig» i Hinna Fotball

Oppstartsanvarlig Jenter:

Oppstartsansvarlig er oppmann på det laget som er 11 år. (Laget til dem som er faddere til førsteklassingene på skolen.)

  • Med referanse til årshjulet for administrasjonen i Hinna FK er daglig leder ansvarlig for å minne lagledelsen på Jenter 11 år laget om tiltak og forventninger i juni.
  • Daglig leder oversender aktuelle dokumenter til barneseksjonsleder og til oppmann for «Jenter 11 år». På denne måten igangsettes aksjonen til rett tid hvert år.

Oppstartsansvarlig Gutter:

  • Med referanse til årshjulet for administrasjonen i Hinna FK er daglig leder ansvarlig for å minne lagledelsen på Gutter 6 år om tiltak og forventninger i juni.

«Oppstartsansvarlig» skal utføre følgende oppgaver for Hinna Fotball: 

  • Sette dato, i samarbeid med baneansvarlig og daglig leder
  • Utarbeider invitasjoner (Mal fås av daglig leder). Oppstartsansvarlig gjør dette selv, eller sørger for at det blir gjort
  • Få ut informasjon på skolen
  • Kjører trening og sosial samling etter mal. Fås av daglig leder.
  • Medlemsregistrering på rekrutteringsdag (Må ha med PC)
  • Hjelpe til med å rekruttere trenere.
  • Vil være Hinna Fotballs første kontaktpunkt for lagledelsen for 1.klasse lagene det første året

Bli medlem!

Lyst til å spille fotball med oss på Hinna? Meld deg inn i dag!

Innmeldingsskjema Mer informasjon

Meld deg på nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra Hinna Fotball ved å abonnere på vårt nyhetsbrev!

Velg liste(r) ↴

Design og utvikling av:

Ensign