Opptak av nye spillere i ungdom og seniorfotball

Opptak av nye spillere i ungdom og seniorfotball

Overordnet ønskes nye spillere uten klubbtilhørighet velkommen til klubben som en del
av klubbmodellen hvor «et sportslig tilbud til de som ønsker å ta del i organisert fotball» står sentralt.

Følgende hensyn gjelder ved rekruttering/opptak av nye spillere:

 1. Hinna Fotball rekrutterer primært nye spillere fra Hinna Bydel.
 2. Dersom spiller med klubbtilhørighet ønsker å bytte til Hinna Fotball kan dette tillates av årsaker ihht Hinnamodellen.
  • Antall spillere på eget lag skal også vektlegges.
 3. Sportslig leder i samråd med sportslig utvalg har fullmakt til å avgjøre disse sakene.


Når Hinna tar kontakt om overgang:

Før spilleren kontaktes med tanke på overgang, skal ny klubb (Hinna Fotball) sende skriftlig underretning til nåværende klubb og spillerens foresatte.


Ved forespørsel fra spiller/forelder:

Nåværende klubb skal informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar
kontakt. Etter at nåværende klubb er underrettet, skal det gå rimelig tid før spilleren
kontaktes.

Henvendelser om opptak skal alltid være på e-post til Sportslig leder og må inneholde følgende
opplysninger:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Nåværende klubb
 • Adresse

Nåværende klubb varsles umiddelbart på e-post.

Trener på aktuelle Hinna-lag informeres/involveres før beslutning tas.
Prøvetrening i maks 2-3 uker kan være aktuelt før endelig opptak gjøres.

Spillere som er på prøvetreninger kan legges til i Spond av lagleder, men da legger en dem til med mellomnavn «hospitant«. Hvis de bestemmer seg for å begynne må også de melde seg inn i vanlig innmeldingsskjema.

Hospitering – Prøvespill/trening/turneringsspill

Det kreves skriftlig godkjenning fra nåværende klubb for at en spiller skal tillates å delta på treninger og turneringer med Hinna Fotball.

Henvendelser om hospitering fra annen klubb skal alltid være på e-post til Sportslig leder og må inneholde følgende opplysninger:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Nåværende klubb
 • Adresse

Nåværende klubb varsles umiddelbart på e-post.

Kravet om skriftlig godkjenning følger av Overgangsreglementet § 1-3 og gjelder generelt for alle aldersgrupper.

Når overgang er registrert av NFF, kan spilleren delta i privatkamp og trening for ny klubb. For øvrig kan ikke spiller delta for annen klubb i privatkamp eller trening uten skriftlig tillatelse fra klubben han/hun har spilletillatelse for.”

Dersom spilleren velger å melde overgang til Hinna Fotball

 1. Spiller må registrere seg i «Innmeldingdsskjema» på forsiden www.hinnafotball.no // https://club.spond.com/landing/signup/hinnafotball.
 2. Daglig leder vil informere oppmann på laget når spilleren er innmeldt korrekt.
 3. Er spilleren over 12 år og har spilt fotball (da er spilleren allerede registrert i FIKS (FIKS er NFF sitt system) skal spillere og foresatt fylle ut ett overgangsskjema som skal sendes til Daglig leder.
 4. Klubben laster opp overgangsskjema i FIKS. Klubben gir tilbakemelding når spilleren er spilleklar (tidligst 24 timer etter at overgangsskjema er innlevert).

Bli medlem!

Lyst til å spille fotball med oss på Hinna? Meld deg inn i dag!

Innmeldingsskjema Mer informasjon

Meld deg på nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra Hinna Fotball ved å abonnere på vårt nyhetsbrev!

Velg liste(r) ↴

Design og utvikling av:

Ensign