Politiattestansvarlig

Politiattestansvarlig

Det er en forutsetning at alle som utfører oppgaver for et idrettslag som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, fremviser en politiattest uten merknader.

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

 • Hinna Fotball har rutiner for innhenting og håndtering av politiattester.
  • Alle trenere/oppmenn/lagledere/styret/sportslig utvalg og ansatte blir opplyst om krav til politiattest ved oppstart av hvert år. Legges inn i årshjulet og sendes til alle tillitsmenn ut av daglig leder.
  • Kravet meddeles også på seksjonsmøter som holdes i samtlige seksjoner (barn, ungdom og senior)
  • Daglig leder registrer alle innsendte politiattester i egen liste, samt i Spond.
 • Hinna Fotball har implementert rutiner for kontroll av politiattester.
  • Daglig leder registrer alle innsendte politiattester i egen liste samt i Spond.
  • Alle lag som skal reise på turneringer plikter å sende inn egen navneliste innen 1 måned før avreise på de lagledere/foreldre som skal delta. Disse sjekkes mot egen liste samt Spond.
  • Lagets ansvarlige lagleder mottar bekreftelse fra Daglig leder før avreise og etter avsjekk på de som har godkjent politiattest og får ikke bli med.
  • De som ikke har innlevert godkjent politiattest, skal ikke ha ansvar / oppgaver knyttet til laget.
 • Hinna Fotball har status på hvem som har gyldig politiattest.
  • Vi registrerer hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, hvilket lag, funksjoner og dato for fremvisning i Spond. I tillegg har vi en excel liste som også registrerer hvem som har blitt avkrevd og har fremvist politiattest som oppdateres.
 • Hinna Fotball har stillingsinstruks for klubbens Politiattest ansvarlig.
  • På Hinna Fotballs nettside finnes beskrivelse / instruks
 • Hinna Fotball har registert i FIKS hvilken person som er Politiattest ansvarlig.
  • Daglig leder er tildelt denne rollen i FIKS

Her er link til hvordan søke digital politiattest i Hinna Fotball:

Oppdatert 16.02.22/HAH

Bli medlem!

Lyst til å spille fotball med oss på Hinna? Meld deg inn i dag!

Innmeldingsskjema Mer informasjon

Meld deg på nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra Hinna Fotball ved å abonnere på vårt nyhetsbrev!

Velg liste(r) ↴

Design og utvikling av:

Ensign