Regler og betingelser

Regler og betingelser

Hinna Fotball AFO – Telenor Xtra


PÅ HINNA IDRETTSPARK

Retningslinjer for Hinna Fotballs Aktivitetsfritidsordning (AFO) 2021/22

 1. AFO er et tilbud til alle barn i bydelen fra 3. klasse. Men foruten Hinna, Forus, Vaulen og Gausel, tar vi gjerne imot unger både fra Kvalaberg, Lura og andre som skulle være interesserte.

2. Åpningstidene  er som følger 
Mandag og tirsdag fra skoleslutt til kl.16.30 

Utgangspunktet for AFOs årsplan er planen for ordinær SFO ved Jåtten Skole. 

AFO åpner opp 1/8. Vi vet at ikke alle benytter seg av plassen fra 1/8, derfor har vi laget en ordning der alle er med og betaler litt, men de som benytter plassen betaler litt mer.

Fra 1. aug. til skolestart arrangerer vi fotballskoler og FFOpen house (her er fotball prioritert, men det kan også legges inn varianter om flere fra AFO melder seg på).

Her er det ekstra, egen påmelding som gjelder, slik at vi får inn nok mat og personell. Da vi tilbyr AFO hele dagen 8-16, er det viktig å vite hvor mange som kommer.
I feriene arrangerer vi også FFOtballskole.  FFOtballskolene vil kreve individuell påmelding og betaling, men de med fast plass slipper unna med 1/3 av prisen på kr. 250,-/dag.

Unntaket er romjulen. Da holder vi stengt.

Vi har i tillegg 4 mobile planleggingsdager. 1 i hvert kvartal.

04.01 er første dag etter jul. 

AFO har åpent uansett vær. Skulle været bli riktig dårlig vil Klubbhuset / gymsal bli benyttet til lek, spill, innetrening, lekselesing etc.  

3. Deltakelse: Det er 60 tilgjengelige FFO/AFO plasser hver dag. Den enkelte deltaker velger hvilke dager han/hun vil være med. Forutsetningen er at det er ledig plass og at en betaler forskuddsvis.

4. Påmelding: ”Først-til-mølla”- prinsippet gjelder. 
Påmeldingen er bindende. Vi ønsker påmeldingen i googleskjemaet på websidene.
Ved påmelding aksepteres betingelsene som er skissert i retningslinjer for Hinnas AFO.

Plassen løper fra 1/8.

Etter oppstart tar vi fortløpende imot nye barn – dersom vi har ledig plass, og nok trenere/voksne.

5. Betaling:  

Prisene for skoleåret 2021/2022 er pr måned :

Priser fra 1/8 – 2022

1 dager pr. uke:         650,-  

2 dager pr. uke:       1250,-

3 dager pr. uke:       1650,- 

4  dager pr.  uke:     2000,- 

5  dager pr.  uke:     2250,-

Søskenmoderasjon: 15% avslag for barn med minste plass.

I tillegg kommer påmeldinger til FFOtballskoler i feriene på 1/3 av ordinær fotballskoleavgift. Pr. 17/5-2020 er ordinær avgift kr. 250,- pr. dag. (ca kr, 80,- for FFO/AFO-barn)


Kvartalsvis  innbetaling. Forskudd. Ingen betaling for juli.


6. Oppsigelse av plass i AFO: Det er bindende påmelding i AFO. Det betyr at plassen må sies opp skriftlig hvis den ikke skal benyttes lenger. Skriftlig oppsigelse sendes til ffo@hinnafk.no
Oppsigelsestiden er  2 måneder regnet fra førstkommende månedsskifte.

Endring av plasstørrelse: Hvis en vil redusere plasstørrelsen gjelder det som oppsigelse av en del av plassen og oppsigelsesreglene gjelder. Hvis en vil øke plasstørrelsen gjelder det som påmelding til en større plassdel og påmeldingsreglene gjelder. Skal en bytte dag, sier en altså opp en dag (vanlig oppsigelsesfrist) og starter en ny dag når en ønsker.

Til og med sommer 2020 ble plassen for forrige skoleår oppsagt, og man måtte søke ny plass til høsten.

Fra og med sommer 2021 vil plassen løpe videre, der kunden har ansvar for skriftlig oppsigelse, dersom plassen ikke går videre til høsten.

7. Dagsplan: AFO er åpen fra skoleslutt. Lekser, egentrening og lek frem til 14.00. Da er det mat.
Organisert aktivitet 14.45 – 15.55. AFO stenger dørene kl. 16.30.

8. AFO-ledere: AFO vil bli ledet av Nilsi Aarrestad. Nilsi er tidligere sportslig koordinator i Hinna Fotball. Har også vært trener for flere lag. Både aldersbestemt og på A-lagsnivå. Både i Hinna og i andre klubber. Både i Fotball og i håndball. Han har også erfaring fra Volleyball og en rekke mindre aktiviteter.

Kristian Boganes er også med og har 10 års erfaring fra FFO.

Øvrige instruktører håndplukkes, stort sett fra klubbens egne rekker. Men etter at vi åpner AFO er vi også åpne for å ansette instruktører uten fotballbakgrunn.

Vi skal være minst 2 ledere frem til lunch. Slik at vi får vært hjulpet ungene godt i vei med leksene.

På treningsfeltet skal vi være flere ledere, for å få differensiert treningene. 

9. Mat: Det serveres sunne måltider. Annenhver dag serverer vi en varmrett. Gi informasjon ved spesielle matbehov.  

Fra høst 2021 blir mat levert fra ekstern leverandør. Noe som skal heve standarden enda noen hakk.

10. Leksehjelp: Ungene får veiledning og hjelp til leksene. I noen tilfeller setter vi i samarbeid med skolen og foreldre opp en plan for hvilke lekser barnet skal gjøre og få hjelp til på FFO. 

Det motiveres sterkt til å få unna leksene før mat/trening.
 

11. Aktivitetenes innhold: Fokus er å skape aktivitetsglede.
Ballspill, hinderløyper, turer, basistrening, konkurranser mm.

Vi vil trene både inne og ute.

12. Forsikring / Skader/sykdom: Alle medlemmer av Hinna FFO/AFO – Telenor Xtra, er forsikret gjennom NFFs avtaler. Ved skader i FFO/AFO-regi anbefales foresatte å melde inn skade til Idrettens Skadetelefon. 98702033 . Det er bedre å melde inn en skade for mye, enn en for lite. Ved eventuelle senskader er det viktig å ha rapportert inn hendelsene på riktig tid. En risikerer også å ikke få dekket noe av behandling om man ikke konfererer med skadetelefonen, og får anbefalt behandlingssted.

Ved lengre tids sykdom/skader kan betalingslettelser gis. Forutsetningen er informasjon om sykdommen/skaden til FFO/AFOs daglige leder og kopi av legeerklæring.

13. Informajon / nyheter:

  • Alle foresatte plikter å holde seg orientert med regelverket på AFO.
  • ALLE må bruke SPOND og melde forfall her.
  • ALLE skal abonnere på nyheter fra FFO/AFOs websider. Gjøres lengre ned på denne siden
  • Info legges også ut som supplement på Facebooksidene.

Bli medlem!

Lyst til å spille fotball med oss på Hinna? Meld deg inn i dag!

Innmeldingsskjema Mer informasjon

Meld deg på nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra Hinna Fotball ved å abonnere på vårt nyhetsbrev!

Velg liste(r) ↴

Design og utvikling av:

Ensign